23.09.2023

Съобщение

Съгласно Решение № 31-МИ/22.09.2023 г. на 27.09.2023 г. от 17,00 часа в Общинска избирателна комисия Братя Даскалови, намираща се на ул. „Септемврийци“ № 64

ще се проведе жребий за реда за представяне на регистриралите кандидат/и партии, коалиции и местна коалиция в диспутите по регионалните радио - и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за общински съветници и за кметове в община Братя Даскалови на 29 октомври 2023 г.

21.09.2023

Съобщение

На 22.09.2023 г. ОИК Братя Даскалови ще проведе заседание от 12,30 часа

19.09.2023

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИТЕ ЛИСТИ

Общинската избирателна комисия в община Братя Даскалови, област Стара Загора, обявява на интересуващите се, че ще приема документи за регистрация на кандидатските листи в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. всеки ден, от 09:00 ч. до 17:00 ч., в сградата на Младежки център, находяща се на ул. „Септемврийци“ № 64.

Необходимите документи за регистрация на партиите и коалициите в ОИК, могат да се проверят в Решение № 2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК.

Краен срок за подаване на документи - 26.09.2023 г.!

!!!!!!ВАЖНО: Регистрирането на кандидатските листи се извършва от общинската избирателна комисия след представяне на:

  1. ЗА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ И МЕСТНИ КОАЛИЦИИ:

1.1. Предложение от партията/коалицията/местната коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес – настоящ адрес/адрес на пребиваване на кандидатите (Приложение № 51-МИ/За регистрация на кандидатска листа за общински съветници/ и Приложение № 52-МИ от изборните книжа/За регистрация на кандидатска листа за кмета на община/район/);

Предложението се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Предложението се представя в ОИК на хартиен и на технически носител в ексел формат!

За всеки отделен вид избор – общински съветници, кмет на община/район се подава отделно предложение.

За изборите за кметове на кметства се подава едно общо предложение, като се вписват кметствата.

1.2. Заявление-декларация по образец от всеки един от кандидатите, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия/коалиция/местна коалиция, че отговаря на условията по чл. 397, ал. 1 или 2 и по чл. 413, ал. 1, 2, 3 и 4 ИК(Приложение № 54-МИ от изборните книжа);

1.3. Пълномощно на лицата, упълномощени да представляват партията/коалицията/местната коалиция пред общинската избирателна комисия, в случаите когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

Общинската избирателна комисия в община Братя Даскалови, област Стара Загора, обявява на интересуващите се, че ще приема документи за регистрация на кандидатските листи в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. всеки ден, от 09:00 ч. до 17:00 ч., в сградата на Младежки център, находяща се на ул. „Септемврийци“ № 64.

Необходимите документи за регистрация на партиите и коалициите в ОИК, могат да се проверят в Решение № 2122-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК.

Краен срок за подаване на документи - 26.09.2023 г.!

!!!!!!ВАЖНО: СТРУКТУРА НА ЕКСЕЛСКИЯ ФАЙЛ

Вписването на кандидатите за общински съветници съответства на последователността на вписването им в предложението за регистрация  на хартиения носител (Приложение № 51-МИ и № 52-МИ от изборните книжа).
12.09.2023

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ

 

Общинската избирателна комисия в община Братя Даскалови ще приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове всеки ден, от 09:00 ч. до 17:00 ч., в сградата на Младежки център - 2 етаж, ул. „Септемврийци“ № 64

Необходимите документи за регистрация на партиите и коалициите в ОИК, могат да се проверят в т. III от Решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК.

Краен срок за подаване на документи - 18.09.2023 г.!

12.09.2023

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МЕСТНИ КОАЛИЦИИ

Общинската избирателна комисия в община Братя Даскалови ще приема документи за регистрация на местни коалиции за участие в изборите за общински съветници и кметове всеки ден, от 09:00 ч. до 17:00 ч., в сградата на Младежки център - 2 етаж, ул. „Септемврийци“ № 64

Необходимите документи за регистрация на партиите и коалициите в ОИК, могат да се проверят в т. IV от Решение № 2218-МИ/05.09.2023 г. на ЦИК.

Краен срок за подаване на документи - 18.09.2023 г.!

12.09.2023

ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ИНИЦИАТИВНИТЕ КОМИТЕТИ

Общинската избирателна комисия в община Братя Даскалови ще приема документи за регистрация инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове всеки ден, от 09:00 ч. до 17:00 ч., 

Краен срок за подаване на документи - 18.09.2023 г.!

 

Необходимите документи за регистрация на инициативен комитет, могат да се проверят в Решение № 2121-МИ/29.08.2023 г. на ЦИК

09.09.2023

Съобщение

Днес 09.09.2023 г. ОИК - Братя Даскалови започна работа от 9,00 часа. Работното време на комисията е всеки ден от 9,00 часа до 17,00 часа. Днес от 12,00 часа ще се проведе ЗАСЕДАНИЕ. 

още съобщения

Календар

Решения

  • № 46-МИ / 26.09.2023

    относно: Регистрация на кандидатската листа за общински съветници в община Братя Даскалови, местна коалиция ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., в община Братя Даскалови.

  • № 45-МИ / 26.09.2023

    относно: Регистрация на кандидати за кметове на кметства в община Братя Даскалови – кметство Плодовитово, кметство Мирово, кметство Черна гора, кметство Опълченец и кметство Православ, предложени от местна коалиция „ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ“, за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., в община Братя Даскалови.

  • № 44-МИ / 26.09.2023

    относно: : Регистрация на кандидатската листа за общински съветници в община Братя Даскалови, предложена от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г., в община Братя Даскалови.

всички решения