Общинска избирателна комисия Братя Даскалови


РЕШЕНИЕ
№ 59-МИ
Братя Даскалови, 28.10.2019

ОТНОСНО: Обявяване на резултати от изборите за общински съветници

Приложение № 93-МИ

 

Решението се съставя в 2 екземпляра и

е неразделна част от протокола на ОИК

 

РЕШЕНИЕ №59-МИ

на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

община Братя Даскалови

област Стара Загора

 

ЗА ИЗБИРАНЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

 

Брой мандати за общински съветници

 

             Тринадесет                                                                13

                  с думи                                                             с цифри

 

 

Днес, 28.10.2019 г., в 11,00 ч. Общинската избирателна комисия на основание чл. 453 и 454 от Изборния кодекс и въз основа на получените данни от протоколите на СИК

 

Р Е Ш И :

 І.Общинската избирателна квота е двеста четиридесет и седем - 247 гласове.

                                                                (с думи)                        (с цифри)

 

ІІ. Избрани за общински съветници независими кандидати:

 

Имена на общински съветници

БРОЙ ГЛАСОВЕ

      с думи                                   с цифри

…………………………………………

  ……………                            ……………

…………………………………………

  ……………                            ……………

…………………………………………

  ……………                            ……………

 

ІІІ. Брой мандати, които се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота:

                                    тринадесет                                             13

                                      (с думи)                                            (с цифри)

 

 1. IV. Мандатите за общинските съветници по т. III се разпределят между партиите, коалициите и местните коалиции, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота, както следва:

 

№ в бюле-тината

 

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

 

БРОЙ МАНДАТИ

     с думи                                   с цифри

7.

Политическо Движение Социалдемократи

     четири                                          4

43.

ПП ГЕРБ

         три                                            3

55.

Движение за права и свободи - ДПС

          два                                            2

56.

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

          три                                            3

67.

Местна колалиция ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ (ПП ВМРО-БНД, ПП МИР)

         един                                           1

 

 1. V.Обявява разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

7.

 

1.

Катя Иванова Иванова

А

134

 

 

2.

Галина Атанасова Радева

Б

15

 

Политическо Движение Социалдемократи

3.

Петко Михайлов Михайлов

Б

65

 

 

4.

Георги Минков Колев

Б

26

 

 

 

 

 

.....

43.

ПП ГЕРБ

1.

Виолета Милчева Чакърова

А

340

2.

Таня Минкова Чиликова

А

66

3.

Гълъб Петров Георгиев

А

49

55.

Движение за права и свободи - ДПС

1.

2.

Силвия Чавдарова Иванова

Иван Петров Иванов

А

Б

359

2

56.

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1.

2.

3.

Веселин Митков Калчев

Никола Вълев Будаков

Станка Димова Матева

А

А

Б

402

55

33

67.

Местна колалиция ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ (ПП ВМРО-БНД, ПП МИР)

1.

Иван Димитров Жеков

А

147

 

(Броят на действителните бюлетини за партията/коалицията/местната коалиция, в които няма отбелязано предпочитание (преференция) или има отбелязано повече от едно предпочитание (преференция), се прибавя към предпочитанията (преференциите) за кандидата на първо място в листата съгласно чл. 437, ал. 5 ИК.

 

 1. VI. Обявява имената на избраните общински съветници по партии, коалиции и местни коалиции, както следва:

 

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

ЕГН/ЛН

Веселин Митков Калчев                                                       БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Виолета Милчева Чакърова                                                  ПП ГЕРБ

Галина Атанасова Радева                                                     Политическо Движение Социалдемократи

Георги Минков Колев                                                           Политическо Движение Социалдемократи

Гълъб Петров Георгиев                                                         ПП ГЕРБ

Иван Димитров Жеков                                                          МК ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ

                                                                                              (ПП ВМРО-БНД, ПП МИР)

Иван Петров Иванов                                                            Движение за права и свободи - ДПС

Катя Иванова Иванова                                                         Политическо Движение Социалдемократи

Никола Вълев Будаков                                                         БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Петко Михайлов Михайлов                                                   Политическо Движение Социалдемократи

Силвия Чавдарова Иванова                                                  Движение за права и свободи - ДПС

Станка Димова Матева                                                         БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Таня Минкова Чиликова                                                       ПП ГЕРБ

 

 (Имената на избраните общински съветници се подреждат по азбучен ред.)

 

Спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения:

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Член на комисията, който не е съгласен с отразеното в решението го подписва с особено мнение, което се прилага към решението и става неразделна част от него.


 

ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...............................

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ................................

СЕКРЕТАР: .....................................

ЧЛЕНОВЕ:

1....................................

11. ...........................................

21. .....................................

2.....................................

12. ...........................................

22. .....................................

3.....................................

13. ............................................

23. .....................................

4......................................

14. ............................................

24. .....................................

5.......................................

15. ............................................

25. .....................................

6....................................

16. ............................................

26. .....................................

7.....................................

17. ...........................................

27. .....................................

8.....................................

18. ............................................

28. ....................................

9......................................

19. ............................................

29. .....................................

10.......................................

20. ............................................

...........................................

       

 

Настоящото решение се изготвя (отпечатва) от Изчислителния пункт на ОИК и се подписва от членовете на ОИК след определяне на резултатите от гласуването по партии и коалиции и получените преференциални гласове от отделните кандидати в листите.

Определянето на резултатите от гласуването за общински съветници се извършва по методика съгласно приложение № 5 към чл. 453, ал. 1 ИК.

Резултатите от гласуването за общински съветници в изборите по пропорционалната система се определят по метода на Хеър-Ниймайер.

Независим кандидат е избран, ако е получил брой гласове не по-малък от броя на действителните гласове в общината с изключение на тези по чл. 438, ал. 1, т. 7, разделен на броя на общинските съветници в общинския съвет.

Право на участие при разпределяне на мандатите имат партиите, коалициите и независимите кандидати, получили гласове не по-малко от общинската избирателна квота.

Броят на мандатите, които се разпределят между партиите и коалициите, е равен на броя на членовете на общинския съвет, намален с броя на избраните независими кандидати.

Определянето на избраните кандидати за общински съветници от всяка кандидатска листа на партия или коалиция се извършва според броя на получените валидни предпочитания (преференции) по чл. 437, ал. 4 и 5 ИК и подреждането на кандидатите в листата по методика съгласно приложение № 5 към ИК съгласно чл. 453, ал. 1 ИК и Решение на ЦИК.

Предпочитанията (преференциите) за даден кандидат от кандидатска листа са валидни, ако броят на гласовете, които е получил, е не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа.

Ако броят на предпочитанията (преференциите) за дадени кандидати са не по-малко от 7 на сто от гласовете, подадени за кандидатската листа, тези кандидати образуват списък А. Останалите кандидати образуват списък Б. При подреждането първо се подреждат кандидатите от списък А (според броя на получените предпочитания (преференции)), а след това кандидатите от списък Б (според първоначалното подреждане в листата).

Когато има двама или повече кандидати с еднакъв брой предпочитания (преференции), редът им в списъка се определя от общинската избирателна комисия чрез жребий, проведен в присъствието на заинтересованите кандидати и представители на партията или коалицията.

Когато няма кандидати с валидни предпочитания (преференции), избрани са кандидатите по реда, в който са подредени в кандидатската листа.

Общинската избирателна комисия обявява резултатите от гласуването за общински съветници по партии, коалиции и независими кандидати, както и броя на предпочитанията (преференциите) за всеки кандидат за общински съветник на партия или коалиция и издава удостоверения на избраните общински съветници.

Председател: Димо Пенев Димитров

Секретар: Ивелина Николаева Николова-Димитрова

* Публикувано на 29.10.2019 в 09:58 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031 

Решения

 • № 70 / 06.11.2019

  относно: обявяване на списък А и списък Б от кандидатските листи по чл. 454 от Изборния кодекс.

 • № 69-МИ / 03.11.2019

  относно: Обявяване на избран кандидат за кмет на кметство с. Черна гора

 • № 68-МИ / 03.11.2019

  относно: Сигнал за присъствие на въоръжено лице в изборното помещение на СИК 006 - с. Черна гора в община Братя Даскалови при произвеждане на втори тур на изборите за кмет на кметство

всички решения