Общинска избирателна комисия Братя Даскалови


РЕШЕНИЕ
№ 61-МИ
Братя Даскалови, 29.10.2019

ОТНОСНО: Одобряване на графичен файл с предпечат на хартиена бюлетина за произвеждане на втори тур за избор на кмет на кметство в Община Братя Даскалови на 03.11.2019 г.

На 28.10.2019 г. в ОИК Братя Даскалови постъпи графичен файл на хартиената бюлетина за произвеждане на втори тур за избор на кмет на кметство в Община Братя Даскалови на 03.11.2019 г., както следва:

Графичен файл с предпечат на хартиена бюлетина за кметството в Община Братя Даскалови, в което ще се провежда втори тур за избор на кмет на кметство, а именно:  с. Черна гора. 

След като се запозна с графичния файл на хартиената бюлетина, описана по-горе, ОИК Братя Даскалови установи, че същата съответства на допуснатите до втори тур кандидати за кметове на кметство в Община Братя Даскалови. 

Предвид горното на основание на чл. 85, ал.4 във връзка с чл.87, ал.1, т.9 и Решение № 993-МИ от 07.09.2019 г. на ЦИК, ОИК Братя Даскалови

 

Р Е Ш И :

УТВЪРЖДАВА графичен файл с предпечат на хартиена бюлетина за произвеждане на втори тур за избор на кмет на кметства в Община Братя Даскалови на 03.11.2019г.  с. Черна гора.

ОДОБРЯВА тиража на хартиените бюлетини за произвеждане на втори тур за избор на кмет на кметство в Община Братя Даскалови на 03.11.2019г., както следва:

 кмет на кметство

ЧЕРНА ГОРА

1200

 

Настоящото решение е обявено по реда на чл. 87, ал. 2 от Изборния кодекс и подлежи на обжалване пред ЦИК в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Димо Пенев Димитров

Секретар: Ивелина Николаева Николова-Димитрова

* Публикувано на 29.10.2019 в 13:07 часа

Календар

Решения

  • № 70 / 06.11.2019

    относно: обявяване на списък А и списък Б от кандидатските листи по чл. 454 от Изборния кодекс.

  • № 69-МИ / 03.11.2019

    относно: Обявяване на избран кандидат за кмет на кметство с. Черна гора

  • № 68-МИ / 03.11.2019

    относно: Сигнал за присъствие на въоръжено лице в изборното помещение на СИК 006 - с. Черна гора в община Братя Даскалови при произвеждане на втори тур на изборите за кмет на кметство

всички решения