№ 1 – МИ / 04.09.2019

ОТНОСНО : Реда за свикване на заседания, начина на приемане, обявяване и обжалване на решенията и маркиране на печатите на Общинска избирателна комисия Братя Даскалови в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

№ 144 -МИ / 25.03.2016

ОТНОСНО : Относно: Избран за общински съветник в Община Братя Даскалови от ПП БСП Във връзка с Решение номер 143 - МИ/ 25/03. 2016г. на ОИК Бр. Даскалови, което е във връзка с Решение 246/09.12.2015 г. по Адм. Дело 452/2015 г. по описа на АС Стара Загора.

№ 143 - МИ / 25.03.2016

ОТНОСНО : Относно:Промяна на част от решение номер 107-МИ/ 26.10.2015г. на ОИК Братя Даскалови обл. Стара Загора

№ 142-МИ / 25.01.2016

ОТНОСНО : Прекратяване пълномощното на общински съветник от квотата на Движението за права и свободи – ДПС и обявяване за избран общински съветник от квотата на същата партия.

№ 141 / 22.12.2015

ОТНОСНО : : Определяне на процесуални представители на ОИК – Братя Даскалови за осъсществяване на защита и процесуално представителство на същата комисия по Административно дело №467 по описа на АС – Стара Загора за 2015г. до окончателното му приключване, в това число пред ВАС на РБългария.

№ 140 / 22.12.2015

ОТНОСНО : УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗА АРХИВИРАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА

№ 139 / 18.11.2015

ОТНОСНО : дежурства за подготовка на документи, изисквани от Административен съд – Стара Загора.

№ 138 / 18.11.2015

ОТНОСНО : Относно: промяна на РЕШЕНИЕ № 137- МИ/ 12.11.2015 и определяне на процесуални представители на ОИК – Братя Даскалови.

№ 137 / 12.11.2015

ОТНОСНО : определяне на представители на ОИК пред Административен съд - Стара Загора

№ №136-ми / 06.11.2015

ОТНОСНО : Назначаване на общински съветник от ПД „СОЦИАЛДЕМОКРАТИ”

№ №135-ми / 06.11.2015

ОТНОСНО : Освобождаване на избран за общински съветник в Общински съвет – Братя Даскалови.

№ №134 - ми / 02.11.2015

ОТНОСНО : Жалба от БСП

№ №133-ми / 02.11.2015

ОТНОСНО : Жалба от Сава Георгиев Савов, кандидат за кмет на община Братя Даскалови

№ №132-ми / 02.11.2015

ОТНОСНО : Жалба от Атанас Асенов Атанасов, кандидат за кмет на кметство Черна гора,

№ №131-ми / 01.11.2015

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ЧЕРНА ГОРА

№ №130-ми / 01.11.2015

ОТНОСНО : 1. Анулиране на приемно – предавателни разписки

№ №129-ми / 01.11.2015

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО МЕДОВО

№ №128 - ми / 01.11.2015

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО ОРИЗОВО

№ №127-ми / 01.11.2015

ОТНОСНО : ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА КМЕТСТВО НАЙДЕНОВО

№ 126-ми / 31.10.2015

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК – Братя Даскалови, които да представят избирателните списъци /за втори тур на 01.11.2015 г./ пред ТЗ „ГРАО” за извършване на проверка за гласуване в нарушение на разпоредбите на ИК

Календар

Решения

  • № 1 – МИ / 04.09.2019

    относно: Реда за свикване на заседания, начина на приемане, обявяване и обжалване на решенията и маркиране на печатите на Общинска избирателна комисия Братя Даскалови в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 144 -МИ / 25.03.2016

    относно: Относно: Избран за общински съветник в Община Братя Даскалови от ПП БСП Във връзка с Решение номер 143 - МИ/ 25/03. 2016г. на ОИК Бр. Даскалови, което е във връзка с Решение 246/09.12.2015 г. по Адм. Дело 452/2015 г. по описа на АС Стара Загора.

  • № 143 - МИ / 25.03.2016

    относно: Относно:Промяна на част от решение номер 107-МИ/ 26.10.2015г. на ОИК Братя Даскалови обл. Стара Загора

всички решения