БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Александр Анатолевич Касапов№5/22.10.2015
Ангел Петров Бошнаков№14/22.10.2015
Асен Христов Стефанов№12/22.10.2015
Благой Иванов Клячаров№22/22.10.2015
Боян Васков Ляноридис№11/22.10.2015
Генко Танев Генов№16/22.10.2015
Георги Запорожан№8/22.10.2015
Денис Любенов Юзекчиев№2/22.10.2015
Денка Иванова Манолова№1/22.10.2015
Дориан Анев Дерменджиев№3/22.10.2015
Елена Атанасова Кадирева№23/22.10.2015
Иван Янков Тилев№15/22.10.2015
Кольо Велинов Славов№6/22.10.2015
Красимир Иванов Димов№7/22.10.2015
Николай Тенев Колев№21/22.10.2015
Павлина Стефанова Ганева№20/22.10.2015
Роберт Николов Стоичков№4/22.10.2015
Румяна Георгиева Димова№19/22.10.2015
Софийка Иванова Димова№17/22.10.2015
Стефанка Димова Драгиева№18/22.10.2015
Тенчо Иванов Караенев№24/22.10.2015
Тодор Димитров Танев№9/22.10.2015
Христо Ангелов Атанасов№10/22.10.2015
Христо Иванов Христов№13/22.10.2015

Календар

Решения

  • № 1 – МИ / 04.09.2019

    относно: Реда за свикване на заседания, начина на приемане, обявяване и обжалване на решенията и маркиране на печатите на Общинска избирателна комисия Братя Даскалови в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 144 -МИ / 25.03.2016

    относно: Относно: Избран за общински съветник в Община Братя Даскалови от ПП БСП Във връзка с Решение номер 143 - МИ/ 25/03. 2016г. на ОИК Бр. Даскалови, което е във връзка с Решение 246/09.12.2015 г. по Адм. Дело 452/2015 г. по описа на АС Стара Загора.

  • № 143 - МИ / 25.03.2016

    относно: Относно:Промяна на част от решение номер 107-МИ/ 26.10.2015г. на ОИК Братя Даскалови обл. Стара Загора

всички решения