ЗАЕДНО ЗА ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Атанас Ангелов Атанасов01/21.10.2015 г.
Димитър Динев Станчев08/24.10.2015 г.
Димитър Стоянов Димитров04/21.10.2015 г.
Диян Бойков Бъзлев07/21.10.2015 г.
Емил Видев Иванов02/21.10.2015 г.
Иванка Тодорова Танева06/21.10.2015 г.
Кадън Али Даде05/21.10.2015 г.
Симеон Хубенов Стефанов03/21.10.2015 г.

Календар

Решения

  • № 1 – МИ / 04.09.2019

    относно: Реда за свикване на заседания, начина на приемане, обявяване и обжалване на решенията и маркиране на печатите на Общинска избирателна комисия Братя Даскалови в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 144 -МИ / 25.03.2016

    относно: Относно: Избран за общински съветник в Община Братя Даскалови от ПП БСП Във връзка с Решение номер 143 - МИ/ 25/03. 2016г. на ОИК Бр. Даскалови, което е във връзка с Решение 246/09.12.2015 г. по Адм. Дело 452/2015 г. по описа на АС Стара Загора.

  • № 143 - МИ / 25.03.2016

    относно: Относно:Промяна на част от решение номер 107-МИ/ 26.10.2015г. на ОИК Братя Даскалови обл. Стара Загора

всички решения