ПД СОЦИАЛДЕМОКРАТИ

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Ана Серафимова Желева08/ 20.10.2015 г.
Анка Ангелова Калоферова16/ 20.10.2015 г.
Ганка Минева Стоилова03/ 20.10.2015 г.
Гечо Петров Илиев07/ 20.10.2015 г.
Доньо Маринов Донев19/ 20.10.2015 г.
Мариян Драгомиров Танев12/ 20.10.2015 г.
Милена Пенева Минева23/ 20.10.2015 г.
Минка Великова Сарафска13/ 20.10.2015 г.
Миньо Танев Минев09/ 20.10.2015 г.
Надежда Костова Тенева06/ 20.10.2015 г.
Найден Драганов Найденов15/ 20.10.2015 г.
Недялка Костова Тонева01/ 20.10.2015 г.
Радка Георгиева Петкова17/ 20.10.2015 г.
Радка Делчева Дешкова18/ 20.10.2015 г.
Рашо Христев Христев21/ 20.10.2015 г.
Светлана Иванова Дечева22/ 20.10.2015 г.
Сейде Али Етем10/ 20.10.2015 г.
Станка Атанасова Миланова14/ 20.10.2015 г.
Стоянка Василева Паскалева04/ 20.10.2015 г.
Танка Иванова Станчева20/ 20.10.2015 г.
Тодорка Маринова Михайлова05/ 20.10.2015 г.
Тотка Танчева Тотева02/ 20.10.2015 г.
Христина Желязкова Ченкова11/ 20.10.2015 г.
Цветана Желева Атанасова24/ 20.10.2015 г.

Календар

Решения

  • № 1 – МИ / 04.09.2019

    относно: Реда за свикване на заседания, начина на приемане, обявяване и обжалване на решенията и маркиране на печатите на Общинска избирателна комисия Братя Даскалови в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 144 -МИ / 25.03.2016

    относно: Относно: Избран за общински съветник в Община Братя Даскалови от ПП БСП Във връзка с Решение номер 143 - МИ/ 25/03. 2016г. на ОИК Бр. Даскалови, което е във връзка с Решение 246/09.12.2015 г. по Адм. Дело 452/2015 г. по описа на АС Стара Загора.

  • № 143 - МИ / 25.03.2016

    относно: Относно:Промяна на част от решение номер 107-МИ/ 26.10.2015г. на ОИК Братя Даскалови обл. Стара Загора

всички решения