ИК Сава Георгиев Савов

Упълномощени представители на партия/коалиция/местна коалиция или инициативен комитет№ и дата на пълномощното
Ангел Трендафилов Ангелов№10/22.10.2015
Георги Савов Колев№24/22.10.2015
Делчо Георгиев Савов№23/22.10.2015
Деян Николаев Иванов№17/22.10.2015
Добра Иванова Маринова№15/22.10.2015
Иванка Видева Георгиева№11/22.10.2015
Иванка Матева Ангелова№12/22.10.2015
Йоана Валентинова Коцева№4/22.10.2015
Йовка Сивенова Михова№14/22.10.2015
Калина Тодорова Дакова№2/22.10.2015
Кольо Желязков Желязков№8/22.10.2015
Мария Пеева Иванова№18/22.10.2015
Наташа Минчева Балалиева№19/22.10.2015
Неделчо Петров Иванов№21/22.10.2015
Недка Енчева Мудова№1/22.10.2015
Недялка Василева Иванова№25/22.10.2015
Никола Илиев Колев№20/22.10.2015
Николай Николаев Мончев№22/22.10.2015
Пламен Колев Пеев№7/22.10.2015
Стефан Иванов Стефанов№16/22.10.2015
Стоян Иванов Чакъров№5/22.10.2015
Тодор Найденов Русинов№6/22.10.2015
Тодорка Милева Тенева№3/22.10.2015
Тонка Пенева Станчева№13/22.10.2015
Иванка Господинова Русенова - анулиран№9/22.10.2015

Календар

Решения

  • № 1 – МИ / 04.09.2019

    относно: Реда за свикване на заседания, начина на приемане, обявяване и обжалване на решенията и маркиране на печатите на Общинска избирателна комисия Братя Даскалови в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 144 -МИ / 25.03.2016

    относно: Относно: Избран за общински съветник в Община Братя Даскалови от ПП БСП Във връзка с Решение номер 143 - МИ/ 25/03. 2016г. на ОИК Бр. Даскалови, което е във връзка с Решение 246/09.12.2015 г. по Адм. Дело 452/2015 г. по описа на АС Стара Загора.

  • № 143 - МИ / 25.03.2016

    относно: Относно:Промяна на част от решение номер 107-МИ/ 26.10.2015г. на ОИК Братя Даскалови обл. Стара Загора

всички решения